Właściwość:

Podstawa Prawna:

Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o komornikach sądowych Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego z zastrzeżeniem ust.10, który stanowi, iż wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Wyjątki stanowią sprawy:

– egzekucję z nieruchomości;

– wydanie nieruchomości;

– wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

– opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

– w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio

Właściwość terytorialna:

część miasta Poznań znajdująca się w dzielnicy Nowe Miasto i Wilda, obszar miejscowości wchodzących w skład gmin podlegających pod właściwość miejscową Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

 

Załączniki do pobrania z wykazem ulic i osobno miast: